Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Filmový KVÍZ – pravidla

Pravidla a podmínky soutěže Filmový KVÍZ

 1. Soutěž pořádá web www.filmovypodcast.cz (dále jen FP).
 2. Soutěžící se musí registrovat pomocí registračního formuláře umístěném na webu FP zde. Do formuláře musí vložit všechny povinné údaje pravdivě. Po registraci bude každý soutěžící informován o jejím provedení automatickým e-mailem na adresu, kterou uvedl při registraci. Později bude kontaktován s návrhem data a času konání nahrávání jeho soutěžního kola.
 3. Zrušení registrace může být provedeno soutěžícím nebo pořadatelem soutěže. Pořadatel (FP), může zrušit jakoukoliv registraci bez nutnosti podání vysvětlení nebo informování registrovaného. Soutěžící může svou registraci zrušit jednoduchým přeposláním potvrzovacího e-mailu zpět na adresu kviz@filmovypodcast.cz s předmětem 'Zrušení registrace' a nemusí uvádět důvod. Registrace může být také zrušena pokud registrovaný soutěžící po dobu tří dní neopovídá na e-maily ohledně naplánování data a času konání nahrávání jeho soutěžního kola.
 4. Každý soutěžící se může registrovat do tří soutěžních kol v řadě, po kterých musí vždy jedno kolo vynechat a jeho registrace nebude uznána. Vyjímku z tohoto pravdila může udělit FP.
 5. Soutěžící musí mít aktivní a fungující účet Skype a zařízení s mikrofonem (PC, notebook, smartphone atd.). Jelikož jde o podcast, Skype je nejvhodnějším způsobem pro spojení a pořízení zvukového záznamu. Své Skype jméno musí každý uvést jako povinný údaj při registraci.
 6. Svou registrací každý soutěžící souhlasí s pořízením zvukového záznamu a jeho zveřejněním na webu FP a dalších službách, které FP využívá (Facebook, YouTube, Twitter apod.).
 7. Pro soutěžní konferenční hovor bude použit Skype účet FP nafilmu.cz. Kontaktní e-mail pro soutěž je kviz@filmovypodcast.cz.
 8. Každý soutěžící uvádí při registraci tři oblíbené filmové žánry a jeden neoblíbený. K tomu může být přihlédnuto při sestavování kvízových otázek, aby nebyly pro dotyčného příliš snadné nebo naopak příliš těžké.
 9. Vítěz soutěžního kola je automaticky registrován do kola dalšího, ale sám může účast v dalším kole odmítnout.
 10. Každého kola se může účastnit pouze 8 soutěžících, kteří jsou losem rozděleni do dvojic, a ty se utkají vyřazovacím způsobem, kdy vítěz postupuje dále a pro poraženého soutěž končí.
 11. Vybrané dvojice se ve spolupráci s FP dohodou na datu a času nahrávání a v ten se připojí pomocí aplikace Skype do konference, kde proběhne soutěž. Pokud se někdo nedostaví do 15 minut od dohodnutého času, bude diskvalifikován a jeho soupeř automaticky postupuje dál. Omluvit se je možné maximálně dvě hodiny před zahájením konference a může být dohodnut nový termín. Pozdější omluvy budou brány jako absence postižená diskvalifikací. Vyjímku z tohoto pravdila může udělit FP po individuálním zvážení.
 12. Soutežní otázky sestavují Honza a Mike. Otázky musí mít nějaký vztah k filmu, byť jen vzdáleně. Otázky jsou připraveny předem před každým nahrávaním soutěžní dvojice.
 13. Základní kvíz obsahuje 10 otázek, kdy jsou otázky pokládány střídavě oběma soutěžícím. Tedy pět otázek pro každého a soutěžící mají 15 vteřin na zodpovězení každé z nich. Pokud soutěžící, který otázku dostal neodpoví, může na jeho otázku odpovědět soupeř a využít tak zaváhání protivníka. V případě rovnosti počtu správných odpovědí, budou následovat otázky pro rozstřel do doby, než někdo získá o jednu správnou odpověď více.
 14. Postupový systém je vyobrazen na schématu níže. Vítězem a postupujícím je ten, kdo odpoví správně na více otázek než soupeř. Tři výhry znamenají vítězství v celém kole. Dvojice jsou rozděleny do čtyř skupin A, B, C a D. Dalé se střetnou vítězové A a B v jednom semifinále a vítězové C a D v druhém. Do finále pak postupují vítězové z AB a CD.
  Soutěžní schéma - postupový "pavouk"
  Soutěžní schéma - postupový "pavouk"
 15. Je zakázáno používat jakékoliv pomůcky a nápovědy během soutěže. Jako například vyhledávání na internetu nebo tichý přísedící poradce. Nejsme schopni toto hlídat ani ověřit, ale věříme, že soutěžící budou jednat v rámci fair play a jejich cílem bude vyzkoušet své znalosti.
 16. FP se zavazuje, že neposkytne získaná data žádné třetí straně.
 17. FP si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže uživatele, kteří se nebudou chovat v souladu s pravidly a dobrými mravy.
 18. FP si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit bez nutnosti uvádění důvodu a bez jakékoliv náhrady nebo v jejím průběhu změnit pravidla.